Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Övre raka ögonmuskeln
Musculus rectus superior
Ögonmuskel, övre raka
Den övre raka ögonmuskeln (musculus rectus superior) vrider ögat uppåt (höjer blicken) och åstadkommer samtidigt en viss adduktion med intorsion (inåtrotation).

Innerveras av kranialnerv III

Relaterade begrepp