Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Automatisk sackad
Automatisk saccad
Saccad automatisk
Automatiska saccader utlöses från övre fyrhögarna till pontina och/eller mesencephala blickriktningscentra på basen av ett direkt impulsinflöde från näthinnan via tractus opticus.

En automatisk saccad kan t.ex. utlösas vid en oväntad rörelse i synfältets ytterdel varvid blicken "reflexmässigt" riktas åt det hållet. Troligtvis är också parieto-occipitala blickriktningscentrum inblandat i den automatiska saccaden

Relaterade begrepp