Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Uppmärksamhet, synintryck
Visuell attentioncortex i parietalloben
Man har, hos apor, kunnat visa att det i de bakre delarna av parietallobens bark förekommer grupper av nervceller, visual attention cells, som reagerar när föremål av intresse dyker upp i synfältet. Dessa celler signalerar till frontala blickriktningscentrum som åstadkommer en saccad riktad till det intressanta föremålet.

Relaterade begrepp