Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Hämmad hämning
Disinhibition
Det är inte ovanligt att nervceller har en inbyggd förmåga att urladda sig spontant. För att denna spontana aktivitet skall kunna hållas i schack står sådana neurongrupper vanligtvis under fortlöpande/ständigt pågående, s.k.tonisk hämning från inhibitoriska (hämmande) neuron. Om nu dessa inhibitoriska neuroner i sin tur hämmas under kortare eller längre perioder så kommer de spontanurladdande neuronen att "släppas loss", disinhiberas, som man säger, och påverka sina målområden under kortare eller längre perioder.

Relaterade begrepp