Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Horisontellt blickriktningscentrum
Pontina blickriktningscentrum
PPRF, Blickriktningscentrum, pontina, Paramedian pontine reticular formation, Blickriktningscentrum, horisontellt.
Två blickriktningscentra för samordnade (conjugerade) horisontella ögonrörelser är belägna i pons; ett, på vänster sida, för blickriktning åt vänster och ett, på höger sida, för blickriktning åt höger.
Sammantagna utgör dessa det s.k. "pontina blickriktningscentrum" som även kallas PPRF (= paramedian pontine reticular formation).

Relaterade begrepp