Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Fyrhögarna
Colliculi superiores et inferiores
En grupp om fyra (4) stycken små upphöjningar som bildar fyrhögsplattanmitthjärnans bak/dorsalsida; en övre och en nedre fyrhög på vardera sidan om medellinjen.

Det övre fyrhögsparet är en viktig omkopplingscentral för synintryck.
Det nedre fyrhögsparet är en viktig omkopplingscentral för hörselintryck.

Relaterade begrepp