Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Balansorganet
Labyrinthus vestibularis
Vestibularisorganet
Balansorganet (vestibularislabyrinten), ett på höger och ett på vänster sida, utgör vestibularisdelen av innerörats hinnlabyrint (labyrinthus membranaceus).

Vestibularislabyrinten består av:

1/ den främre, den yttre och den bakre båggången vilka tillsammans bildar den s.k. kinetiska eller dynamiska labyrinten och

2/ den stora och lilla hinnsäcken (utriculus och sacculus) vilka tillsammans bildar den s.k. statiska labyrinten.

Informationen från balansorganen räknas ibland till de proprioceptiva känselintrycken.

Relaterade begrepp