Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Inre vestibulo-spinala banan
Tractus vestibulo-spinalis medialis
Ledningsbana, vestibulo-spinala inre
Banan, som innehåller såväl korsade som okorsade trådar, utgår från den inre och något från den nedre vestibulariskärnan. Axonerna löper i fasciculus longitudinalis medialis och påverkar motorneuronaktiviteten i halsryggmärgen.

Tractus vestibulo-spinalis medialis svarar för en slags "huvud-lyftar-reflex" som innebär att man, när blicken skall hållas fixerad i horisontalplanet, samtidigt som man fäller kroppen framåt, automatiskt böjer huvudet bakåt.
(Reflexen aktiveras t.ex. när man spelar biljard och lutar sig över biljardbordets kant och samtidigt siktar mot kulan längs med biljardkön.)

Relaterade begrepp