Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Balansnerven
Nervus vestibularis
Balansnerven förmedlar sinnesintryck från vestibularislabyrinten i tinningbenet. Nerven tar sig ut ur tinningbenet genom den inre hörselgången där vestibularisgangliet är beläget. Gangliet innehåller vestibularisnervtrådarnas bipolära cellkroppar. Nervtrådsbunten fortsätter in i hjärnstammen på gränsen mellan förlängda märgen och bryggan. En större del av trådmassan söker sig direkt in till vestibulariskärnorna. Resterande nervtrådarna delar sig, var och en, i en gren som tar sig in till vestibulariskärnorna och en gren som söker sig in till cerebellum via den nedre lillhjärnsarmen där grenarna slutar som mosstrådar och kontaktar kornceller framförallt i nodulusbarken.

Relaterade begrepp