Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Övre centrala rafekärnan
Nucleus raphes centralis superior
Rafekärna, övre centrala, Nucleus centralis tegmentalis superior (mesencephali Bechterew)., Bechterews kärna (rafe)
Den övre centrala rafekärnan räknas till den rostrala/övre gruppen rafekärnor och sträcker sig genom gott och väl den övre/rostrala ponshalvan där den ligger framtill/ventralt i medellinjen med ett V-format tvärsnitt vilket mer eller mindre innesluter nucleus raphes pontis och nucleus raphes medianus. Kärnan innehåller de serotoninerga cellgrupperna B6 och B8.

Relaterade begrepp