Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Balansgangliet
Ganglion vestibulare
Scarpas ganglion, Ganglion Scarpae, Balansnervens ganglion
Gangliet, ett på hö. och ett på vä. sida, innehåller cellkropparna (bipolära) för de nervtrådar som bildar balansnerven (nervus vestibularis)och som kommer från de tre båggångarna (ductus semicirculares, en främre, en yttre och en bakre) och hinnsäckarna (sacculus och utriculus). Gangliet ligger i den inre hörselgången (meatus acusticus internus).

Relaterade begrepp