Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Darkschewitsch kärna
Nucleus Darkschewitschi
Darkschewitz kärna
Kärnan, en t.hö. och en t.vä., ligger i den pretectala regionen på gränsen mellan mesencephalon och diencephalon.

Kärnan ger upphov till den inre/mediala tegmentbanan som slutar i den inre accessoriska nedre olivkärnan. Den inre accessoriska nedre olivkärnan, i sin tur, sänder olivo-cerebellära trådar till spinocerebellum.

Darkschewitsch kärna ingår i det complexa nätverk som styr samordningen mellan lillhjärnskärnornas aktivitet och inflödet av klättertrådssignaler till lilla hjärnan.

Relaterade begrepp