Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Vårtkroppens yttre och inre kärna
Nuclei corporis mamillaris lateralis et medialis
Vårtkroppskärnor
Ett kärnpar på hö. och ett på vä. sida. Kärnorna utgör huvuddelen av vårtkroppens gråa substans.

Gå till:
Laterala vårtkroppskärnan
Mediala vårtkroppskärnan

Relaterade begrepp