Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Cajals interstitiella kärna
Nucleus interstitialis Cajal
Kärnan , en till höger och en till vänster, ligger på gränsen mellan mesencephalon och diencephalon i anslutning till commissura posterior och den pretectala regionen samt i nivå med akveduktens mynning in i 3dje hjärnventrikeln.

Kärnan är associerad med det komplexa nätverk som anknyter synintryck till FLM.

Relaterade begrepp