Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Hjärnstamstaket
Tegmentum
Tegmentum(latin) = täcke, "tak".

Hjärnstammens tegmentdel innehåller kranialnervskärnor, olika nivåspecifika kärnor, ledningsbanor och formatio reticularis.

I mesencephalon utgör tegmentum det vävnadsparti som ligger mellan lamina tecti och crura cerebri.

I pons utgör tegmentum det vävnadsparti som ligger mellan 4.de ventrikeln och "ponsklumpen" d.v.s. den del av pons som innehåller ponskärnorna, de corticopontina banorna, de pontocerebellära banorna samt pyramidbanan.

I medulla oblongata blir begreppet "tegmentum" mer eller mindre överflödigt. Används det så bör det syfta på det vävnadsparti som ligger dorsalt om/bakom pyramiderna.

Relaterade begrepp