Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Serotoninkärnor i hjärnstammen
Rafekärnor i hjärnstammen
Flera av raphekärnorna i förlängda märgen och i bryggan, t.ex. raphe magnus och raphe centralis superior kärnorna, sänder varicositetsförsedda serotoninerga trådar till lilla hjärnans kärnor och bark.

Av särskilt intresse är den sertoninerga aktiveringen av Lugaro-cellerna.


Se: Retikulära systemets serotoninkärnor

Relaterade begrepp