Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Framhorn
Cornu anterior
Ryggmärgens framhorn
Främre delarna av ryggmärgens grå substans, ett framhorn på hö. och ett på vä. sida. Framhornen innehåller (bl.a.) motorneuronen, nervceller som via framrötterna och spinalnerverna sänder signaler till skelett-muskulaturen.

Relaterade begrepp