Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Formatio reticularis jättecellkärna.
Nucleus reticularis gigantocellularis.
Jättecellkärnan i formatio reticularis
Kärnan är en del av formatio retikularis mediala parti och utmärker sig genom sina stora nervcellkroppar. Delar av tractus reticulo-spinalis utgår från kärnan som tar emot signaler från bl.a. lilla hjärnan.

Relaterade begrepp