Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Inre extra olivkärnan
Nucleus olivaris accessorius medialis
Kärnan ligger, en t.hö. och en t.vä. i anslutning till den stora nedre olivkärnan i medulla oblongata.

Kärnan utgör tillsammans med den intilliggande bakre (dorsala) extra olivkärnan det främsta mottagningsområdet för tractus spino-olivaris som förmedlar proprioceptiv information (muskel-ledkänsel) från ryggmärgen. De båda kärnorna sänder klättertrådar till cerebellums vermiszon och intermediära hemisfärzon, d.v.s. till spinocerebellum i motsatta lillhjärnshalvan.

Relaterade begrepp