Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Yttre retikulariskärnan
Nucleus reticularis lateralis
Nucleus funiculi lateralis.
Belägen på hö. och vä. sida i nedre delen av medulla oblongata i anslutning till fasciculus antero-lateralis. Kärnan utgör tillsammans med den inre reticulariskärnan ursprunget för huvuddelen av det reticulo-cerebellära signalflödet som når in till cerebellum via den nedre lillhjärnsarmen.

Relaterade begrepp