Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synhögsarmar
Pedunculi thalami
Thalamuspedunklar
"Thalamuspedunklar" kallas de trådmassor som löper medialt i capsula interna och som bildar tur-och-returförbindelser mellan olika thalamuskärnor och dessas projektionsområden i stora hjärnans bark. Thalamuspedunklarnas trådar sprider ut sig och ingår i corona radiata i området mellan capsula interna och hjärnbarken.

Det finns fyra stycken thalamuspedunklar:
1/ främre thalamuspedunkeln (pedunculus thalami anterior)
2/ övre thalamuspedunkeln (pedunculus thalami superior)
3/ bakre thalamuspedunkeln (pedunculus thalami posterior)
4/ undre thalamuspedunkeln (pedunculus thalami inferior)

Relaterade begrepp