Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Övre lillhjärnsarmskorsningen
Decussatio pedunculorum cerebellarium superiorum
Bankorsning som är belägen i nedre änden av mitthjärnan.

Det är här som trådarna från nucleus interpositus och nucleus dentatus i övre lillhjärnsarmen på ena sidan korsar över till den motsatta sidans övre lillhjärnsarm och sedan , på väg mot thalamus, bildar en trådkapsel runt den röda kärnan.

Relaterade begrepp