Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Olivo-spinala banan
Tractus olivospinalis
Ledningsbana, olivo-spinala
Nervtrådarna löper tillsammans med trådarna som bildar tr. spino-olivaris.
Banan börjar (har sina cellkroppar) i oliva inferior på ena sidan och slutar i motorneuron ansamlingar i motsatta sidans halsryggmärg. Funktionen har att göra med samordningen av huvudets och övre extremitetens rörelser.
Banans excistens hos människan har ifrågasatts på senare tid.