Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Övre fyrhögens skiktade grå substans
Strata grisea et alba colliculi superioris
Övre collikelns grå substans
Den övre fyrhögen innehåller ett flertal (7 st) tangentiellt arrangerade nervcellsskikt.
De yttre/dorsala skikten tar emot signaler direkt från näthinnan och från primära synbarken (BA 17).
De inre/ventrala skikten tar emot känselsignaler av olika slag från hjärnstam och ryggmärg.

Den övre fyrhögen sänder signaler bl.a. till frontala blickriktningscentrum, till basala ganglierna, till pulvinar och till CM-PF komplexet.

Övre fyrhögen anses vara av stor betydelse för vår förmåga att upptäcka och snabbt kunna reagera på plötsliga förändringar i vår omgivning.

Relaterade begrepp