Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Stjärngangliet
Ganglion stellatum
Ganglion cervico-thoracicum, Horners syndrom
Ganglion stellatum, ett på hö. och ett på vä. sida, är en sammansmältning av den sympatiska gränssträngens nedre halsganglion (C7,8) och översta bröstganglion (T1). Den stjärnformade sammansmältningen ligger framför det första revbenets fäste mot kotpelaren och är relativt lätt åtkomlig.

Observera att alla preganglionära trådar som skall kontakta halsgangliernas postganglionära neuron kommer in i gränssträngen på en nivå nedanför det nedre halsgangliet. Det kommer ju inte ut några preganglionära trådar från halsryggmärgens segment (segmenten C1 tom C8).

Lokalbedövar man ganglion stellatum, "lägger en stellatumblockad", ja då kan inte de sympatiska nervsignalerna i gränssträngen komma vidare uppåt vilket medför att sympaticusfunktionerna i hals och huvud på motsvarande sida upphör. Den "förlamningsbild" som då uppkommer kallas för "Horners syndrom" och kännetecknas av
1/ nedhängande ögonlock (ptos), detta p.g.a. att glatt muskulatur som håller ögonlocket upplyft förlamats.
2/ kraftigt sammandragen pupill (mios), detta p.g.a. att glatt muskulatur som vidgar pupillen förlamats samt
3/ "insjunket öga" (enophthalmus), detta p.g.a. att glatt muskulatur som drar ögonklotet framåt i ögonhålan förlamats.
4/ blodflödet genom huvudet ökar.

Relaterade begrepp