Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ambiguus-kärnans parasympatiska del
Nucleus ambiguus pars parasympatica
Parasympaticus, ambiguusdelen
Bildar övre delen av nucleus ambiguus och svarar för den parasympatiska styrningen av hjärtverksamheten.

Innehåller preganglionära parasympatiska nervceller. Dessa sänder sina axoner ut i nervus vagus för vidarebefordran till postganglionära parasympatiska nervceller i brösthålan bl.a. plexus cardiacus.

Relaterade begrepp