Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synhögskärna, parafascikulariskärnan
Nucleus parafascicularis
PF-kärnan
Tillhör den intralaminära caudala gruppen synhögskärnor och räknas till de limbiska thalamuskärnorna.

Nucleus parafascicularis tar emot ett afferent signalflöde från lillhjärnskärnorna, särskilt från nucleus fastigii och nucleus dentatus. Kärnan tar även emot sinaler från ryggmärgens bakhorn (nociception), från flertalet hjärnstamskärnor och då inte minst från cholinerga, noradrenerga och serotoninerga enheter.

Nucleus parafascicularis sänder trådar till nucleus caudatus och till i stort sätt hela storhjärnsbarken, särskilt prefrontala cortex.

Relaterade begrepp