Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synhögskärnor, övre/dorsala gruppen.
Nuclei dorsales thalami.
Thalamuskärnor, övre/dorsala, Thalamuskärnor, yttre, Thalamuskärnor, laterala, Nuclei laterales thalami,
Den övre/dorsala gruppen thalamuskärnor, som ligger "ovanpå", dorsalt om, det undre/ventrala thalamuskärnkomplexet, består av nucl. lateralis dorsalis, nucl. lateralis posterior samt pulvinar.

Gemensamt för kärngruppen är:
a/ begränsade subcorticala förbindelser
b/ omfattande tur-och-retur-förbindelser med hjärnbarkens PTO- område.
c/ att vara omkopplingsställen som gör det möjligt för olika cortexområden att samverka med varandra.

Relaterade begrepp