Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Blickriktningscentrum
Blickriktningscentrum
Hjärnan innehåller följande blickriktningscentra:
1/ Stora hjärnans främre, frontala blickriktningscentrum (BA 8). Ett på höger och ett på vänster sida.
2/ Stora hjärnans supplementära blickriktningscentrum (SEF = Supplementary Eye Field); ett på höger och ett på vänster sida beläget i rostrala (främre) delen av supplementära motoriska cortex.
3/ Stora hjärnans bakre parieto-occipitala blickriktningscentrum (delar av BA 7 och BA 19). Ett på höger och ett på vänster sida.
4/ Övre fyrhögen (Colliculus superior)
5/ Hjärnstammens centrum för horisontell blickriktning åt höger.
6/ Hjärnstammens centrum för horisontell blickriktning åt vänster.
7/ Hjärnstammens centrum för vertikal blickriktning uppåt. Ett på höger och ett på vänster sida.
8/ Hjärnstammens centrum för vertikal blickriktning nedåt. Ett på höger och ett på vänster sida.

Aktivering av ett blickriktningscentrum resulterar i en konjugerad ögonrörelse.

Relaterade begrepp