Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Entorhinala cortex
Entorhinala cortex; den för inlärning och minneslagring nödvändiga porten in till hippocampus, omfattar Brodmannarea (BA) 28, och delar av BA 34 och BA 35. Området ligger på ovan- insidan av den parahippocampala vindlingen. Entorhinala cortex tar emot signalflöden från de stora associationsbark-fälten i hjäss-, nack-, och tinningloberna och sänder i sin tur signaler in i hippocampuskomplexet (via tractus perforans till tandvindlingen).

Relaterade begrepp