Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synhögskärna, yttre ventrala.
Nucleus ventralis lateralis thalami
Thalamuskärna VL, VL kärnan, Ventrala InterMediära thalamuskärnan, VIM kärnan
VIM kärnan = VL kärnan
Kärnan tar emot ett brett signalinflöde från globus pallidus interna del och är den huvudsakliga mottagaren av signaler från nucleus dentatus i cerebellum.

Kärnan sänder ut sina trådar i den övre thalamusarmen (pedunkeln) till delar av premotoriska, motoriska och supplementära motoriska hjärnbarken samt tar emot returtrådar från dessa barkområden.

Relaterade begrepp