Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synhögskärna, främre ventrala
Nucleus ventralis anterior thalami
Thalamuskärna, VA, VA-kärnan
Kärnan tar emot signalinflöden från bl.a. globus pallidus interna del och nucleus dentatus.

Kärnan sänder ut sina trådar i den övre thalamusarmen (pedunkeln) till delar av prefrontala och premotoriska hjärnbarken samt tar emot returtrådar från dessa barkområden.

Relaterade begrepp