Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ögonmuskelnervens muskelkontrollerande kärna
Nucleus oculomotorius
Oculomotoriuskärnan., Kranialnerv 3:s muskelkontrollerande kärna
Nucleus oculomotorius är belägen, en på hö. och en på vä. sida, framför/ventralt om PAG och colliculus superior i mesencephalon.

Kärnan innehåller de alfa- och gammamotorneuron som skall påverka den övre raka (m. rectus superior), den inre raka (m. rectus medialis), den nedre raka (m. rectus inferior) och den nedre sneda ögonmuskeln (m. obliquus inferior), vilka alla fäster på ögonklotet samt ögonlockslyftarmuskeln (m. levator palpebrae superioris).

Endast de motorneuron som innerverar ögonlockslyftaren påverkas av tractus cortico-nuclearis. Resterande motorneuron, liksom de i de övriga två motoriska ögonmuskelkärnorna (nucleus trochlearis och nucleus abducens), står utanför pyramidala systemets inverkan och kontrolleras från hjärnstammens blickriktningscentra samt är inkopplade i fasciculus longitudinalis medialis\' bansystem.

Relaterade begrepp