Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Kranialnerv 6:s kärna
Nucleus abducens
Sidtittarnervens kärna
Nucleus abducens är en rundad rent motorisk kärna som ligger i pons rätt nära medellinjen och ytligt i 4.de ventrikelns golv. Kärnan sänder sin axonbunt framåt/ventralt rätt igen ponsvävnaden. Bunten dyker upp vid nedre kanten av pons, nära medellinjen, och bildar nervus abducens som kontrollerar den yttre raka ögonmuskeln (musculus rectus lateralis).

Motorneuronen i kärnan kontrolleras inte av tractus cortico-nuclearis. Nucleus abducens är inkopplad i fasciculus longitudinalis medialis\' bansystem och kontrolleras från blickriktningscentra

Relaterade begrepp