Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Solitariuskärnan
Nucleus tractus solitarii
Nucleus solitarius, Nucleus gustatorius., Tractus solitarius.
Nucleus solitarius, en på hö. och en på vä. sida, är belägen baktill/dorsalt i medulla oblongata i nära anslutning till den dorsala vaguskärnan. Kärnan ligger rätt ytligt i fjärde ventrikelns golv och förenas med sin partner från motsatta sidan bakom/dorsalt om canalis centralis i och med att fjärde ventrikeln nedåt smalnar av och övergår i canalis centralis.

Nucleus solitarius tar emot smaktrådar från n. facialis, n. glossopharyngeus och n. vagus samt visceralafferens från n. glossopharyngeus och n. vagus. Den här afferenta trådmassan - tractus solitarius - är väl samlad och sammanpackad samt löper i mitten av solitariuskärnan.

Övre delen av solitariuskärnan tar emot smaktrådarna och kallas ofta för nucleus gustatorius.

Mellanpartiet av solitariuskärnan tar emot bl.a. trådarna ur sinusnerven.

Nedre delen av solitariuskärnan tar emot den viscerala afferensen från svalg, struphuvud, hjärta, lungor, matsmältningskanalen med körtlar, njurar samt bäckenets inälvor.

Solitariuskärnan sänder smaksignalerna via tractus trigemino-thalamicus dorsalis direkt till "den thalamiska smakkärnan" (VPMpc) som i sin tur reläar signalen till smakbarken på insula.

Övrig inälvskänsel som tagits emot i solitariuskärnan förmedlas, bl.a. via omkopplingar i formatio reticularis, till den yttre och den inre parabrachialiskärnan, , i mesencephalon. Härifrån sprids informationen till bl.a. PAG, hypothalamus, thalamus (ett flertal olika kärnor) amygdala, stria terminalis bäddkärna och insula.

Relaterade begrepp