Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Stora rafekärnan
Nucleus raphes magnus
Rafekärna, stora
Kärnan är den största och en av de bäst undersökta medlemmarna i den caudala/nedre gruppen rafekärnor. Den ligger i medellinjen i övergången mellan förlängda märgen och bryggan/pons, framför (ventralt om) 4de ventrikeln samt innehåller den serotoninerga cellgruppen B3..

Nucleus raphe magnus räknas till hjärnans smärtmodifierande system. Kärnan tar emot signaler från PAG, hypothalamus och amygdala; alla tre områden som med vissa delar även de räknas till det smärtmodifierande systemet.


Relaterade begrepp