Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Kranialnerv 8:s hörselkärnor
Nuclei cochleares
Hörselkärnorna
Det finns två hörselkärnor, nucleus cochlearis dorsalis och nucleus cochlearis ventralis, belägna bakom (dorsalt) respektive framför (ventralt) den nedre lillhjärnsarmen på både hö. och vä. sida.

Kärnorna tar emot primärafferenter från hörselorganet i innerörat. Hörselinformationen kopplas över till cochleariskärnorna och dessas axoner sänder informationen in i pons och vidare uppåt i hjärnstammen både via korsade och okorsade "hörselbanor" till de nedre fyrhögarna.

Relaterade begrepp