Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Inre baksträngskärnan
Nucleus gracilis
Baksträngskärna inre
Ligger, en på hö. och en på vä. sida om medellinjen längst ner på medulla oblongatas dorsalsida (baksida). Kärnan tar emot trådar (fasciculus gracilis) som förmedlar högupplöst mekanoreception från nedre extremiteten och nedre delen av bålen.

Axonerna som lämnar kärnan korsar i decussatio lemniscorum (lemniskkorsningen) direkt över medellinjen och vänder av uppåt i hjärnstammen där de bildar den mediala lemnisken tillsammans med axoner från nucleus cuneatus.

Relaterade begrepp