Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Daggmasken
Vermis cerebelli
Lillhjärnans mittparti
Lillhjärnans mittparti, som binder samman den högra och vänstra lillhjärnshemisfären med varandra, påminner med sina tunna tvärgående vindlingar om en daggmask.

Ett klyvsnitt genom vermis visar det mönster av grå och vit substans som man bruka kalla för "Livsträdet" (arbor vitae)

Lillhjärnans vermiszon räknas delvis till vestibulocerebellum och delvis till spinocerebellum.

Relaterade begrepp