Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Mandelkärnans projektion
Amygdalaprojektion
Anger platsen där mandelkärnan är belägen inne i och längst fram i den parahippocampala vindlingen.