Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synhögsbandet
Taenia thalami
Synhögsbandet utgör fästet för tredje hjärnventrikelns tak med dess blodkärlsfläta.

Synhögsbandet börjar där blodkärlsflätans yttre fästband (taenia choroidea) slutar vid ventrikelmellanhålet. Synhögsbandet fortsätter sedan bakåt på synhögens(thalamus) insida, når fram till tallkottkörteln (epifysen) där det övergår i motsatta sidans synhögsband.

Relaterade begrepp