Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ordblindhet
Förvärvad
Förvärvad "ren" alexi (alexi = ordblindhet) vilket innebär total oförmåga att förstå skriven text och ibland även vad enskilda bokstäver "heter". Det är inget fel på synskärpa eller formuppfattning. Den drabbade kan in i minsta detalj kopiera bokstäver men saknar förståelse för deras innebörd. Det föreligger en störning i förmågan till visuell mönsterigenkänning. Tillståndet uppträder vid skador i vänster hjärnhalva där vissa av förbindelserna i den nedre visuella huvudvägen mellan Brodmannareorna 18, 19 och area 39 avbrutits tillsammans med höger-vänster hopkopplande hjärnbalkstrådar. Någon oförmåga att själv kunna skriva föreligger inte; därav namnet "ren" ordblindhet.

Relaterade begrepp