Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Förvärvad färgblindhet
Central akromatopsi
Förvärvad eller central akromatopsi (akromatopsi = färgblindhet) innebär att förmågan att uppfatta färger är nedsatt "färgerna är svaga, smutsiga och urtvättade", eller har helt gått förlorad "allting är mer eller mindre gråtonat". Rubbningen kan drabba hela synfältet eller bara ett litet begränsat område. Sitter skadan i vä. hjärnhalva brukar akromatopsin (som då drabbar högra synfältshalvan) vara kombinerad med ordblindhet (alexi).

Relaterade begrepp