Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Övre visuella huvudvägen
Visuell huvudväg, övre
Den övre (dorsala) visuella huvud-vägen löper genom nackloben via en serie omkopplingar in till parietalloben och levererar syninformation som gör att hjärnan "får klart för sig" var någonstans i omgivningen olika föremål/objekt är belägna (deras 3-dimensionella position med utgångspunkt från den egna kroppen).

Man brukar säga att den övre visuella huvudvägen gör det möjligt för hjärnan att besvara frågan. "Var någonstans (befinner sig ett visst föremål)?".

Skador (stroke, tumör, våld) som drabbar den övre visuella huvudvägen och dess anknytningar i Brodmannareorna 18 och 19 i nackloben samt 39 och 7 i hjässloben ger upphov till en funktionsrubbning som kallas för Balints syndrom.

Relaterade begrepp