Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Apraxi, ideomotorisk
Ideomotorisk apraxi = personen är oförmögen att på uppmaning härma någons rörelser eller att på uppmaning göra någon enkel gest ex.vis vinka eller kasta en slängkyss. Apraxiformen förekommer så gott som uteslutande vid vänstersidiga skador i hjässloben.

Relaterade begrepp