Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Apraxi
Apraxi = oförmåga att viljemässigt kunna utföra litet mer invecklade rörelser. Oförmåga att handskas med vanliga bruksföremål t.ex. använda en visp. Det finns olika typer av apraxi. Skadan, vanligtvis stroke, sitter ofta i hjässloben

Relaterade begrepp