Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Anosognosi
Anosognosi
Anosognosi = man är omedveten om eller förnekar att en kroppsdel är skadad eller obrukbar. Ibland förnekas att den skadade kroppsdelen överhuvudtaget hör ihop med den egna kroppen. Är en fom av "Asomatognosi"

Relaterade begrepp