Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Asomatognosi
Asomatognosi
A-somatognosi = rubbning av den egna kroppsuppfattningen. Hit räknas flera olika fenomen vanligen beroende på skador i bakre delen av hjässloben.

Relaterade begrepp