Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Cytoarkitektonik
Det strukturella mönster som man med hjälp av ett mikroskop kan se att nervcellerna bildar i grå substans. Begreppet mönster innefattar här nervcellernas form, deras storlek, deras tätpackning och det sätt de är grupperade på. Särskild betydelse har "cytoarkitektonik" fått i samband med indelningen av storhjärnsbarken i olika områden; man talar om cytoarkitektoniska areor. Av ett flertal sådana indelningar är nog den i s.k. "Brodmannareor/BA" mest omtalad.

Relaterade begrepp