Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Lillhjärnstonsillen
Tonsilla cerebelli
Del av lilla hjärnan, en sådan del på höger och en på vänster sida, som är relativt rörlig och belägen omedelbart ovanför det stora nackhålet (foramen magnum).

I samband med en tryckökning inne i skallhålan är risken stor att lillhjärnstonsillerna trycks ut genom nackhålet och pressar ihop förlängda märgen. En "foramen magnum inklämning" har då inträffat!! Tillståndet är direkt livshotande, oftast med dödlig utgång.